Addresa:

str. Washington nr. 48A, etaj 1, sect. 1, Bucuresti

Laserul

Laserul este cea mai avansată formă dintre sursele noastre de lumină. Primul laser funcțional, un laser cu rubin, a fost prezentat de către Theodor Maiman la conferința de presă din Los Angeles din 7 iulie 1960. Cuvântul LASER este acronimul expresiei Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Un laser este, prin urmare, un amplificator al luminii. Laserele sunt denumite adesea după substanțele  care sunt incluse în mediul de amplificare al luminii.

 Exemple de lasere folosite în scop medical

În medicină, lasere pot fi împărțite în două grupuri. Tabelul de mai jos arată  laserele cele mai des folosite în medicină și lungimea lor de undă. Când sunt menționate  mai multe lungimi de undă, este posibilă selectarea celei dorite, atunci când laserul este produs. Frecvențele laserelor pot fi pulsatile sau continue.

 Proprietățile luminii laser

Lumina laserului are patru însușiri caracteristice. Cele mai importante care le diferențiază de lumina ”obișnuită” sunt:

(1)    Lățimea restrânsă a fascicolului (o singură lungime de undă);

(2)    Nivelul său înalt de coerență;

Aceste două însușiri sunt cele mai reprezentative și se regăsesc întotdeauna în lumina laser. Ele sunt de asemenea cele mai importante în terapia cu laser, însă nu au nicio importanța când este vorba de utilizarea laserului ca instrument chirurgical. Celelalte două însușiri:

(3)    Paralelismul fascicolului;

(4)    Intensitatea  mare.

Sunt în general ușor de obținut într-un aparat laser prin designul geometric corespunzător al mediului care generează lumina laser și al camerei de rezonanță.

De reținut că lumina laserului nu este obligatoriu să fie nici paralelă, nici de mare intensitate, chiar dacă acestea sunt cele două calități de bază în cazul instrumentelor chirurgicale – și că tocmai ele sunt însușirile care fac lumina laserului periculoasă pentru ochi (vezi Riscurile lezării ochilor).

 Coerență

Când o suprafață dură este iluminată cu lumina laser vizibilă, apare un fel de granulație a luminii. Aceste granulații sunt denumite pete de laser și se produc datorită interferenței între diferite fascicule de lumină. Dacă lumina este coerentă, undele de lumină se pot multiplica în același mod ca și atunci când undele apei converg sau ca și când, cântăm în baie și descoperim că un ton este în mod deosebit mai puternic. Această amplificare se datorează interferenței; tonurile care sunt reflectate de pereți sunt amplificate atunci când se întâlnesc, producând ceea ce se numește rezonanță. Coerența înseamnă ordine. În acest caz, ordinea înseamnă că  undele de lumină rămân asezate în  șiruri lungi de lumină.

 Lungimea acestor trenuri de lumină, lungimea coerenței, diferă de la o sursă de lumină la alta. Un bec normal are o lungime a coerenței foarte mică – miimi de milimetru. Un laser poate avea o lungime foarte mare a coerenței – de la centimetrii la metrii. Vă rog sa consultați capitolul 3 pentru informații privind semnificația coerenței pentru terapia laser.

 Câteva considerente despre instrumentele laser

Rezultatele sunt  direct proporționale cu calitatea instrumentului utilizat! În ultimii zece ani, s-au înregistrat progrese din punct de vedere tehnic. S-a renunțat în mare parte la „Dispozitivele” cu laser (un instrument care nu este manual, este de sine stătător și se direcționează spre  o porțiune a corpului pacientului) și laserele cu scanare, în primul rând deoarece era dificil de controlat doza cu aceste dispozitive și pentru că se produceau pierderi masive de lumină laser prin reflectarea pe piele. Folosind sonde manuale care sunt îndreptate spre piele, înseamnă că se folosește o parte mai mare a luminii, și că aceasta penetrează mult mai adânc (vezi Adâncimea de penetrare).

La fel, puterea de ieșire a crescut considerabil. Instrumentele au devenit mai mici, mai ieftine și mai bine elaborate. Au fost create noi tipuri de lasere, ceea ce face ca tratamentul să fie mai eficient, în afară de aceasta, știm mult mai multe despre ceea ce poate fi tratat și cum trebuiesc efectuate tratamentele pentru a obține cele mai bune efecte posibile.

Multe persoane care au încercat un tratament cu laser în trecut au fost dezamăgite pur și simplu, deoarece instrumentul ales, combinat cu doza și alți parametri nu au fost cele potrivite – dar, așa cum medicina progresează continuu, așa se întâmplă și cu instrumentele de fototerapie cu laser.

Există instrumente de tratament doar cu LED-uri ca sursă de lumină, adesea cu prețuri egale cu cel al laserelor. În comparațiile care s-au realizat între lumina  laser și LED-uri, cu parametrii de altfel similari, laserul a avut întotdeauna efecte mai bune (vezi Capitolul 3). NASA s-a implicat în testele cu fototerapie laser.