Addresa:

str. Washington nr. 48A, etaj 1, sect. 1, Bucuresti

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Cine suntem

THE LASER CENTER SRL cu sediul în Șos. Cernica 75-58, Camera 1 Pantelimon, Ilfov, înmatriculat la ONRC sub nr. J23/2179/2014, CIF: 30673157, punct de lucru – Str. Washington nr. 48A, etaj 1, sector 1, București este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Laser Medical Center numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Ce sunt datele cu caracter personal

Conform Regulamentului General (UE) 2016/679 „datele cu caracter personal” reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul” este acela care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, restricționarea, migrarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Ce date sunt colectate

În cazul în care doriți să ne contactați prin intermediul formularului de contact afișat pe site (http://lasermedicalcenter.ro/contact/), următoarele date vor fi colectate:

 • Nume
 • Număr de telefon (opțional)
 • Adresa de e-mail
 • Mesajul/textul scris despre solicitarea/întrebarea dvs.
 • De asemenea, este posibil să colectăm date anonime pentru statistici și măsurarea traficului pe site, colectate prin intermediul cookie-urilor. Aceste date servesc pentru a înțelege mai bine nevoile publicului nostru și pentru a oferi utilizatorilor o experiență cât mai plăcut atunci când accesează site-ul.

Pentru ce colectăm aceste date

Laser Medical Center prelucrează datele pentru a răspunde solicitărilor clienților noștri, în cazul în care aceștia au completat formularul de contact de pe site (http://lasermedicalcenter.ro/contact).

Drepturi și control asupra datelor dvs.

Conform Regulamentului General (UE) nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul la confirmarea din partea operatorului că datele sunt procesate
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție – de a se opune prelucrării datelor într-o situație anume
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care aceste drepturi i-au fost încălcate.

Clientul/utilizatorul are control deplin asupra acestor date și poate cere oricând o copie a informațiilor colectate de către Laser Medical Center sau poate să solicite modificarea, ștergerea sau migrarea acestor informații către un alt operator de date cu caracter personal printr-un e-mail la adresa: programari@lasermedicalcenter.ro

Cui furnizăm aceste date

Datele de contact sunt utilizate de către personalul nostru pentru a răspunde întrebărilor adresate pe site.

Datele anonime, colectate prin cookie-uri, în vederea realizării de sondaje și statistici vor ajunge către furnizorii de servicii de măsurare a traficului online.

Pentru cât timp stocăm datele

Datele cu caracter personal furnizate vor fi șterse doar după ce clientul/utilizatorul a solicitat acest lucru sau după ce vom considera că acestea nu mai servesc scopului inițial pentru care au fost colectate.